Historik

Tini gruppen startade 2008 av Sami Trdevaj.

2018 förvärvades Tini Gruppen av Trecent-koncernen samtidigt som Sami Trdevaj gick in som delägare i moderbolaget.