Policys

Företagspolicy

Vi tar ett helhetsansvar för våra åtaganden gentemot kunder och samarbetspartners.
Våra kunder ska förvänta sig att den produkt de har beställt av oss, levereras vid den tidpunkt och med den kvalitet som vi kommit överens om.
Vi och våra medarbetare respekterar och uppfyller branschens samtliga arbetsmiljö- och miljökrav.

Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy