Murarmästare

 

Att vara Murarmästare är det högsta erkännandet av kunskap och erfarenhet som utdelas av vår branschorganisation, Mur- & Putsföretagen.

För att bli murarmästare måste man, förutom att ha mångårig praktisk erfarenhet, genomgå ett teoretiskt prov som innehåller allmänna frågor om bygg, regelverk som måste följas, byggfysik samt mur- och putsteori. När man klarat av det teoretiska provet återstår praktiska prov som genomförs på Bräckegymnasiet i Göteborg under 2 dagar. Där murar man en vägg i tegel enligt bestämda mått, med olika typer av valv och utkragningar. Man ska även putsa med olika typer av ytputser och visa att man behärskar s k listdragningar. De praktiska proven kontrolleras av representanter från Sveriges Hantverksråd.

Vi är mycket stolta över att Kenneth, en av Sveriges få murarmästare, arbetar i koncernen. Kenneth har arbetat hos oss sedan 1990, från tiden som lärling vidare till fullvärdig murare och sedan 2012 murarmästare. Kenneth behärskar varje del i det murade och putsade byggandet.