Historik

 

Trecent-koncernen startade 2015 som en idé hos ägarna till Göteborgs Fasadputs. Viljan att bli en större aktör på renoveringsmarknaden i Västsverige resulterade i en övergripande plan som inkluderade såväl organisk tillväxt som tillväxt genom förvärv av stöttande eller kompletterande verksamheter.

2015 sjösattes idén med rekryteringen av en extern VD.

2016 förvärvades Glose Murning & Puts AB med verksamhet inom mur och puts, plattsättning och betongrenovering samt Plate & Fridén Bygg AB med verksamhet inom bygg.

2017 startades därefter Trecent AB, för att primärt hantera koncernens gemensamma administrativa sysslor. Trecent AB erbjuder numera även konsultation och rådgivning i anslutning till produktionsbolagens verksamheter.

2018 förvärvades Tini Gruppen AB med verksamhet inom mur och puts, riv och sanering, plattsättning och bygg i Borås och Halmstad.

2019 etablerades EBT Halmstad AB genom att Tini Gruppens verksamheter i Borås och Halmstad delades upp i två bolag. Verksamheten i Halmstad renodlades med fokus på färdiga kök och badrum, golvläggning och ombyggnader, till företrädesvis privatpersoner i södra Halland medan Boråsverksamheten fortsatte med inriktning på framförallt mur och puts samt riv och sanering.

2020 togs beslutet att samtliga företag skulle använda en gemensam marknadsplattform för att visa våra kunder vår sammanlagda styrka och storlek. Koncernens gemensamma marknadsplattformen är från och med nu Trecent.

Koncernens produktionsverksamhet drivs i de separata bolagen Göteborgs Fasadputs AB, Glose Murning & Puts AB, Tini Gruppen AB och EBT Halmstad AB, samtliga som en del av Trecent.

Tillsammans har företagen över 150 års branscherfarenhet och verksamheternas geografiska fokus är Västsverige, med kontor i Göteborg, Borås och Halmstad.