I över 30 år har vi putsat fasader i hela Göteborgsregionen.
Med hjälp av all vår gedigna kunskap hjälper vi dig när en putsad fasad behöver renoveras och lyftas. Vi är med hela vägen från rekommendation av åtgärd och materialval till det praktiska genomförandet.