Att sätta kakel och klinkers i alla miljöer är en av våra specialistkompetenser.
Glose Murning & Puts har självklart behörighet att utföra våtutrymmen, d v s arbeta med tätskikt under kakel och klinker.