Murarmästare

Att vara Murarmästare är det högsta erkännandet av kunskap och erfarenhet som utdelas av vår branschorganisation, Mur- & Putsföretagen.

För att bli murarmästare måste man, förutom att ha mångårig praktisk erfarenhet, genomgå ett teoretiskt prov som innehåller allmänna frågor om bygg, regelverk som måste följas, byggfysik samt mur- och putsteori. När man klarat av det teoretiska provet återstår praktiska prov som genomförs på Bräckegymnasiet i Göteborg under två dagar. Där murar man en vägg i tegel enligt bestämda mått, med olika typer av valv och utkragningar. Man ska även putsa med olika typer av ytputser och visa att man behärskar s k listdragningar. De praktiska proven kontrolleras av representanter från Sveriges Hantverksråd.