Puts på tung stomme - som tegel, lättklinker, och betong - är en viktig del av vårt erbjudande. Puts som fasadmaterial ger i det närmsta obegränsade estetiska uttrycksmöjligheter.

I mitten på 70-talet var vi även en del av utvecklingsteamet bakom framtagandet av Serporoc-metoden för tilläggsisolering. Denna metod är fortfarande den mest använda och tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners har vi bevarat och förädlat kunskapen sedan dess.

Tilläggsisolering med Serporoc-metoden är av RISE (Research Institute of Sweden) definierat som ett tvåstegstätat fasadsystem med en dränerande funktion.

EXEMPEL PÅ PROJEKT