De första femtio åren

Göteborgs Fasadputs AB har funnits i över 50 år och det känns angeläget att påminna om hur vi nått hit, från starten på 60-talet till nutid, i en krävande bransch och på en tuff marknad.

Vår historia började 1966 då Lennart Svensson startade Göteborgs Puts. Vid den här tiden hade byggbolagen alla yrkeskategorier anställda och byggde helt med egen personal. Företagets affärsidé var därför att med sina specialistkunskaper rätta till dåligt gjutna eller murade innerväggar med puts.

Ökande efterfrågan

Under de första åren växte företaget snabbt och att mura fasader blev en kompletterande verksamhet. I samband med oljekrisen 1973 var vi med och utvecklade Serporoc, fortfarande den i Sverige mest använda metoden för tilläggsisolering med puts. Samtidigt började företaget alltmer att fokusera på utvändig fasadputs.

Projekt Östra Nordstan

I slutet av 70-talet ändrades företagsnamnet till det nuvarande namnet Göteborgs Fasadputs. Ett stort lyft blev uppdraget att mura och putsa Östra Nordstan, på den tiden norra Europas största inomhusköpcentrum.

Framgångarna fortsatte för Gfpab och under 80-talet hade murarbeten och putsarbeten lika stor omfattning i företaget.

Generationsväxling

Under slutet av 90-talet fick Fredrik Dahl (verksam i företaget sedan -95) och Ulrik Berg (verksam sedan -87) möjlighet att köpa in sig i företaget och efter en tvåårsperiod kunde de helt ta över ägandet. Gfpab hade därmed gått över till nästa generation för förvaltning och vidareutveckling av den specialistkunskap som då hade byggts upp under mer än 30 år.

2015 anslöt Kristian Engberg, med ett gediget förflutet och mer än 20 år i branschen, till ägargruppen. 2018 anslöt Sami Trdevaj via koncernens förvärv av Tini Gruppen AB.

Sedan hösten 2019 är det Kristian Engberg och Sami Trdevaj som äger och driver verksamheten.

Göteborgs Fasadputs har rötterna i historien och blicken riktad mot framtiden. Genom vår gedigna erfarenhet och våra samlade kunskaper både kan och vill vi bidra till såväl företagets som branschens fortsatta utveckling.