Om Göteborgs Fasadputs

Vi som äger och leder Göteborgs Fasadputs AB har lång erfarenhet av branschen. Tillsammans med våra hängivna och kunniga hantverkare och medarbetare är vi ett mycket starkt team som tar tillvara på dina behov av såväl renovering som nyproduktion. Vårt sammantagna yrkeskunnande, vår stolthet och långt drivna kvalitetstänkande är viktiga ingredienser som gjort oss till det äldsta och ett av de största specialistföretagen i vår bransch i Göteborg och Västsverige.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är några av grundstenarna i vår verksamhet. Urgammalt hantverkskunnande i kombination med modern teknik är några av våra viktigaste verktyg.

Sedan starten 1966 har Göteborgs Fasadputs AB försett otaliga fastigheter med puts- och murningsarbeten, som tillfört våra uppdragsgivare bestående värden såväl ekonomiskt som estetiskt.

Förutom den vackra putsade eller murade fasaden värnar vi självklart om hela husets utsida där även tak, fönster, plåtar, balkonger och socklar ingår.

Vi vill förenkla för våra uppdragsgivare att värna om sitt putsade eller murade hus. Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi dig att ta ett helhetsansvar för din fasad.

Göteborgs Fasadputs AB är självklart medlem i branschorganisationen Mur- & Putsföretagen samt i Byggföretagen.