Historik

EBT Halmstad startade 2019 som en avknoppning från Tini Gruppen AB, i samband med att Tini Gruppen AB förvärvades av Trecent-koncernen.
Företaget är sedan starten en del av Trecent-koncernen.