Certifieringar och miljö

Trecent sätter alltid kvaliteten högt och vi tycker att det är viktigt att ligga i framkant.

För att kunna göra detta är vi utbildade och certifierade inom alla tillämpningsbara områden inom vår bransch.

Att ta hand om vår personal, deras arbetsmiljö och den miljö vi alla delar hamnar lika högt i våra prioriteringar.

Vi tummar inte på något av detta.